EN/FI
Tapahtumat
Ruoka

Tietosuojaseloste

Päivitetty 23.1.2023

KEITÄ OLEMME

Rekisterinpitäjänä toimii 45 Special Oy (Y-tunnus 3330117-6), ja käyttäjä voi milloin tahansa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään seuraavia yhteystietoja käyttäen:

45 Special Oy
Kirkkokatu 29 A 2b, 90100 Oulu
toimisto@45special.com
+358 (0)45 3280 385

Verkkosivustomme osoite on: http://www.45special.com/

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Asiakasrekistereissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu kuluttaja-asiakkaiden ja yritysasiakkaiden asiakassuhteeseen 45 Specialiin.

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakastietoja myös rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen perustuen. Tällä perusteella käsitellään henkilötietoja, joita asiakkaalta otetaan pöytävarauksia, ruokatilauksia ja tilavuokraussopimuksia tehdessä, klubijäseneksi liityttäessä tai laskutusta varten.

KERÄTTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Keräämme henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa myöhemmin kerrottuihin tarkoituksiin. Kerätyt tiedot saattavat vaihdella sekä käyttötarkoituksen että tietolähteen mukaan. Lue tarkemmin selosteen seuraavista osioista miten ja mistä keräämme henkilötietoja.

Käyttäjän itsensä 45 Specialille antamat tiedot

 • yksilöintitiedot, kuten nimi, ikä ja syntymäaika
 • yhteystiedot, kuten osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • maksamisesta kertyvät laskutus- ja maksutiedot
 • lippu- ja tilaustiedot sekä peruutustiedot
 • asiakaspalautteet ja muut yhteydenotot, kuten verkkosivujen
 • yhteydenottolomakkeet, sekä puhelut ja sähköpostit
 • käyttäjän antamat kiinnostustiedot
 • asiointikieli
 • luvat, suostumukset ja kiellot, myös liittyen kolmansien osapuolien palveluihin
 • kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot
 • asiakaspalvelupuhelut, -sähköpostit ja muu asiakaspalveluvuorovaikutus eri palvelukanavissa, kuten sosiaalisessa mediassa
 • muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot, kuten kilpailuvastaukset

Yritysten yhteyshenkilötietojen käsittely
Rekisterinpitäjä käsittelee yritysasiakkaidensa kohdalla seuraavia henkilötietoja:

 • yritysasiakkaan yhteyshenkilön nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero
 • yrityksen yhteyshenkilön ilmoittamat lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot
 • mahdolliset asiakaspalaute- ja reklamointitiedot

Muut kuin käyttäjän itsensä antamat tiedot
Keräämme tietoja 45 Specailin verkkosivujen käytöstä ja käyttölaitteiden teknisistä ominaisuuksista:

 • IP-osoite ja sijaintimaa
 • toimet ja niiden ajat verkkosivuilla (kuten katseltujen sivujen tiedot tai käytetyt sivustot ajankohtineen)
 • laitteiden käyttämät uniikit tunnistenumerot (laite ID)
 • käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi sekä ohjelmistoversiot
 • selaimen tyyppi ja kieliasetukset

Voimme yhdistää käyttäjän itsensä antamia tietoja, ja/tai muita, kuin käyttäjän antamia tietoja.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö
Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Media
Mikäli lataat kuvia tälle sivustolle, sinun tulee välttää sellaisten kuvien lataamista, joissa on tallennettu paikkatieto (EXIF GPS). Sivuston vierailijat voivat ladata ja katsoa paikkatietoa kuvista, joita sivustolla on.

MISTÄ HENKILÖTIEDOT SAADAAN

Ensisijaisesti henkilötiedot saadaan käyttäjältä itseltään. Käyttäjä antaa meille tietoja itsestään

 • tilaamalla 45 Specialin uutiskirjeen
 • tilaamalla pääsylippuja 45 Specialin tapahtumiin
 • täyttämällä 45 Specialin klubijäsenhakemuksen

Lisäksi tietoja kerätään myöhemmin asiakkuuden aikana, kun käyttäjä ottaa meihin yhteyttä tai käyttää Tiketin palveluita tai 45 Specialin verkkosivuja.

Tiketin tietosuojaselosteeseen voi tutustua täällä:
www.tiketti.fi/info/tietosuojaseloste

Voimme vastaanottaa henkilötietoja myös kolmansilta osapuolilta. Tällaisia osapuolia ovat:

 • julkiset ja yksityiset osoiterekisterit
 • yhteistyökumppanit

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUKSET

Käsittelemme henkilötietoja näihin tarkoituksiin:

 • asiakassuhteen hoito ja kehittäminen
 • asiakassuhdeviestintä
 • askiakkaan tekemien varausten tai tilausten käsittely
 • palveluiden myynti ja toteutus
 • maksamiseen, laskutukseen sekä maksujen valvontaan ja perintään liittyvä henkilötietojen käsittely
 • rekisterinpitäjän palvelujen markkinointi
 • liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittäminen
 • markkina- ja muiden tutkimusten, analyysien ja raporttien tekeminen ja kohdentaminen
 • käytettävyyden ja toimivuuden varmistaminen
 • väärinkäytösten estäminen ja tutkiminen

Asiakkaan antamia mahdollisia erityisruokavaliotietoja käytetään vain ruoan valmistukseen ja tarjoiluun.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYS

Säilytämme henkilötietoja asiakaspalvelun ja tapahtumien toteuttamiseksi ja varmistamiseksi, sekä kirjanpito- ja raportointivelvollisuuksien ja -vastuiden täyttämiseksi.

Kirjanpitolain mukainen säilytysaika on kuusi vuotta kalenterivuoden päättymisestä. Eli käyttäjän tänään tekemän lipputilauksen tiedot poistamme kuuden vuoden päästä vuoden lopuksi.

Käyttäjä voi milloin tahansa kieltää henkilötietojensa käyttämisen suoramarkkinointitarkoituksiin.

HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS

Henkilötietoja käsittelevät vain nimetyt henkilöt. Henkilötiedot on suojattu asianmukaisesti teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Suojaustoimiin kuuluvat mm. pääsynhallinta käyttäjäoikeuksin, kulunvalvonta, palomuurit ja salasanasuojaus.

Ilmoitamme mahdollisista tietoturvaloukkauksista viipymättä suoraan viranomaisille ja käyttäjille, joita loukkaus koskee, soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUS

Henkilötietoja voidaan luovuttaa perusteltuja käyttötarkoituksia varten. Luovuttamisessa noudatamme aina voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisille viranomaisille tai muille vastaaville tahoille heidän esittämiensä vaatimusten mukaan. Mahdollisessa yrityskaupassa, liiketoimintakaupassa tai fuusiossa, ulkoistuksessa sekä konsernisuhteen tai muun taloudellisen yhteenliittymän syntyessä kaikki henkilötiedot voidaan siirtää näiden osapuolille.

Verkkosivuilla vierailijoiden kommentteja tai lomakkeella lähetettäviä tietoja saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.

TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle palveluiden tuottamiseen ja tarjoamiseen liittyen. Kun siirrämme henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme kaikkien tietojen suojaamisesta mm. sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja kaikkeen käsittelyyn liittyvistä asioista tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla ja Euroopan Komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

REKISTERÖIDYN OIKEUDEN

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa käyttäjästä tallennetut tiedot.
Käyttäjä voi ottaa 45 Specialiin yhteyttä ja pyytää saada tietää kaikki hänestä kerätyt tiedot.

Käyttäjällä on oikeus pyytää tietojensa korjaamista tai poistamista.
Käyttäjällä on oikeus pyytää 45 Specialia korjaamaan ja täydentämään hänestä kerätyt virheelliset tiedot. Käyttäjällä on myös oikeus pyytää 45 Specialia poistamaan hänestä kerätyt tiedot. 45 Special poistaa tiedot käyttäjän pyynnöstä kohtuullisessa ajassa, ellei tietojen säilyttämiseen edelleen ole lakisääteistä velvoitetta tai lakisääteistä oikeutta.

Käyttäjällä on oikeus pyytää tietojensa siirtämistä.
Käyttäjällä on oikeus pyytää 45 Specialin  rekisteriin käyttäjästä tallennettujen tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Käyttäjällä on oikeus pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista.
Käyttäjä voi pyytää 45 Specialia olemaan käyttämättä käyttäjästä kerättyjä tietoja tiettyihin tarkoituksiin, kuten suoramarkkinointiin

Käyttäjällä on oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista.
Käyttäjä voi milloin tahansa perua hänelle lähetettävät markkinointiviestit joko suoraan viesteissä olevasta peruuta-linkistä tai ilmoittamalla kiellosta 45 Specialille. Suoramarkkinoinnista kieltäytyminen ei estä 45 Specialia lähettämästä käyttäjälle asiakasviestintää.

Mainonnan kohdentamisen estäminen
Käyttäjä voi pyytää, että 45 Special ei yhdistele käyttäjästä kerättyjä tietoja profiilien luomiseen ja käytä näitä suoramarkkinoinnin ja mainonnan kohdentamiseen. Profilointikieltoa voi pyytää ottamalla 45 Specialiin yhteyttä.

Käyttäjä voi myös estää mainonnan automaattisen kohdentamisen muuttamalla selaimensa tai mobiililaitteensa asetuksia. Sovelluksissa mainonnan kohdentamisen voi kieltää sovelluksen asetuksista. Eri sovelluksissa ja laitteissa nämä asetukset löytyvät eri paikoista. Tarkempia tietoja saa sovellusten ja laitteiden kehittäjiltä.

Käyttäjä voi hallinnoida kolmansien osapuolien selainkäyttöön ja evästeisiin liittyvää markkinointia ja kohdentamista joko kokonaisuudessaan tai yrityskohtaisesti Your Online Choices -sivustolla.

Sijaintitietojen estäminen
Käyttäjä voi estää sijaintitietojensa käyttämisen kohdennettuun markkinointiin käyttämiensä sovellusten asetuksista. Tilanteessa, jossa virheelliseksi epäiltyä henkilötietoa ei voida korjata tai poistaa, taikka poistopyynnöstä on epäselvyyttä, yhtiö rajoittaa tietoihin pääsyä.

YHTEYDENOTTO

Käyttäjä voi olla yhteydessä tietojensa käsittelyyn tai tähän tietosuojaselosteeseen liittyen sähköpostitse tai puhelimitse:

toimisto@45special.com
+358 (0)45 3280385

OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Käyttäjä voi tehdä valituksen tietosuojaviranomaisille, mikäli käyttäjä kokee, että hänen tietojaan ei ole käsitelty voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto PL 800
00521 Helsinki
tietosuoja@om.fi
029 566 6700